Stötfångarskydd

Stötfångarskydd förhindrar skador
på stötfångarkanten vid in-
och utlastning.

Stötfångarskydd